ДанёкДанек (Семечко) | Кыргызча балдар ырлары | Кыргызские детские песни | Muzбилим

1:12

Кичинекей данекти Ким дүйнөгө жаратты? Бак. Бак бутагы силкинип, Ким туш-тушка таратты? Жел. Ал данекти агыз...

Данек Ыры | Балдар Ырлар Жыйнагы | Kичинекей Балдар

15:13

Кичинекей данекти Ким дүйнөгө жаратты? Бак. Бак бутагы силкинип, Ким туш-тушка таратты? Жел. Ал данекти агыз...